Click here for more themes!
Oct 08 , 2012 • 8:58 • 2 notesComments source Share
like

Another original song composed by my cousin :3

similar posts: #cousin
Sep 26 , 2012 • 9:51 • 6 notesCommentsviaShare
like
At Hihiling sa mga bituin
Na minsan pa sana ako’y iyong mahalin
Hihiling kahit dumilim
Ang aking daan na tatahakin
Patungo sa iyo, patungo sa iyo

A cover of my cousin.. You can also check his composition

similar posts: #cousin
Sep 24 , 2012 • 10:51 • 13 notesCommentsviaShare
like

Kung maibabalik ko lang ang nakaraan
Aayusin ko ito sa tamang paraan
Hindi ko man sinasadyang bitawan ang mga maling salita ko

Ang lahat ay nawala
Isang pagkakamali ko lang ay nawala na
Hindi mo na pinagbigyan pa
Hindi mo na ako pinatawad pa

Kung maibabalik ko lang ang nakalipas
Aayusin ko ito sa tamang landas
Hayaan mo akong gawin ito
Lahat ay para sa iyo

Check out my cousin’s original composition. It would mean a lot ♥

similar posts: #cousin
0 COMMENTS • SHARE

recent themes




Lust [Download]



Sloth [Download]



Parisian Dream [Download]



Shades of Blue [Download]



Theme 30 [Download]



♥ More Themes ♥

instagram

ads

Fly
Ventisette Theme
Design by Athenability
Powered by Tumblr